top of page

IN MY

REALITY

Z radością informujemy o nagrodach oraz wyróżnieniach w panelach konferencyjnych III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wpływ Środowiskowy Na Wybór Ścieżki Życiowej. Polityka, Psychologia, Sport, Muzyka":

Nagrody panelowe:

Panel Politologiczno-Społeczny:
- Mgr Tomasz Słapczyński, Mgr Marlena Stradomska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Ubóstwo społeczne i bezrobocie a poziom przestępczości w Polsce analiza problemowo statystyczna, na podstawie danych GUS w latach 2002 - 2012

Panel Psychologiczno-Biograficzno-Sportowy:
- Mgr Łucja Cyranek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wpływ środowiska wirtualnego na poprawę jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego

Panel Psychologiczno-Socjologiczny:
- Bartosz Wójtowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Świat idealny

Panel Psychologiczno-Biograficzno-Muzyczny:
- Dawid Król, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Rola wykonawstwa muzycznego przy zjawisku odtwórstwa historycznego

Nagroda Główna:
- Mgr Łucja Cyranek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wpływ środowiska wirtualnego na poprawę jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania poznawczego

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Komitet naukowy oceniający poszczególne panele:
Panel Politologiczno-Społeczny: dr Michał Wallner, mgr Jakub Knurek, Michał Kucharski
Panel Psychologiczno-Biograficzno-Sportowy: dr Michał Wallner, Michał Kucharski, Aleksandra Buchaj
Panel Psychologiczno-Socjologiczny: Michał Kucharski, Michał Wróblewski, Aleksandra Buchaj
Panel Psychologiczno-Biograficzno-Muzyczny: Przemysław Pyrz, Roman Voloshyn, Liliia Hrytsai

bottom of page